تفاوت بین متر 25 بتن درجه و متر 20 عنوان در هر هزینه


نوشته شده در February 22, 2020


';

بهبود کیفیت پساب فاضلاب شهری با استفاده از بتن متخلخل برای .8 دسامبر 2013 . ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎﺏ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺘﻦ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ . ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺘﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ، ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻫـﺮ . ﻣﺘﺮ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﻠﻮﮎ. ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ .. ﺍﻳﻨﺠﺎ. ﺑـﺘﻦ ﻣﺘﺨﻠﺨـﻞ ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮﺍﻥ. ﺗﮑﻤﻴﻞ. ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﮐﻴﻔﻴـﺖ ﭘﺴـﺎﺏ . ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺠﻦ ﺩﺭ ﺑـﻴﻦ. ﺑﺘﻦ . ﺩﺭﺟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ . ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﺧﺎﺻـﻲ ﻧﺪﺍﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻧﺸـﺎﻥ.تفاوت بین متر 25 بتن درجه و متر 20 عنوان در هر هزینه,شیشه | قیمت شیشه | فروش شیشه | کارگشاکارگشا به عنوان سامانه جامع صنعت ساختمان و با هدف ارائه خدمات مهندسی آنلاین فعالیت می نماید. خدمات شرکت آینده . شیشه 4 میل فلوت رنگی درجه 1 . واحد: متر مربع.


درخواست نقل قول


دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ و رادﯾﺎﺗﻮري درﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و - ResearchGate

3 مه 2011 . ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑ. ﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارد . ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ .. ﺳﯿﺴﺘﻢ رادﯾﺎﺗﻮر. ﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻦ. 24. ﺗﺎ. 25. درﺟﻪ. ﺳﻠﺴﯿﻮس . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ. رادﯾﺎﺗﻮري. ﺣﺪود. 30. درﺟﻪ ي. ﺳﻠﺴﯿﻮس. ﮐ. ﻤﺘﺮ اﺳﺖ . ﻟﺬا از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ. ﻧﯿﺰ . ﺑﺘﻮن و. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ. روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي. ﻗﺮار. دادن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ. ﮐﻒ در ﺳﻄﺢ ﮐﻒ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻗﺮار دارد.

قیمت توری حصاری - آهن آلات ، میلگرد ، تیرآهن ، نبشی ، ناودانی .

توری پرسی. در هر نوع. هر کیلو 5400 تومان. درب کارگاه. توری مش 8 توری مش 10 . سرد و هر نوع آب و هوایی قابل استفاده است به هیچ عنوان زنگ نمیزند و خرده نمی شود ، ظاهری . زیر نشانگر ارتفاع توری و فاصله بین پایه های حصارکشی در اماکن مختلف می باشد. . طول رول : 5 الی 20 متر . یمت توری حصاری (فنس) بر مبنای متر مربع می باشد.

قیمت مصالح ساختمانی تا 6 ماهه نخست سال افزایش ندارد + جدول - صما

19 ژوئن 2016 . قیمت هر متر مکعب ازبتن آماده با عیار 100حدود 67 هزار تومان و عیار 400آن 95 هزار تومان است . . دال‌های افقی بتنی مسلح، معمولاً دارای ضخامتی بین ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر بوده و . زیر ساختمان، به عنوان تکیه‌گاه برای دال‌های بتنی ضخیم استفاده می‌شود. . گروت سیمانی در سطل ها 3-10-20-25 کیلوگرمی و یا در كيسه های 20 و 25.

تفاوت بین متر 25 بتن درجه و متر 20 عنوان در هر هزینه,

پیشنهاد بتن مناسب در ساخت ساختمان های بلند مرتبه (بررسی موردی .

معیار‌های مورد بررسی در این پژوهش شامل طراحی سازه‌ای، هزینه، کیفیت، زمان و . پژوهش بتن خودتراکم مقاومت بالا در درجه اول اهمیت برای ساخت سازه‌های بلند مرتبه قرار . به عنوان مثال ساختمان "تایپه 101" در 106 طبقه و 508 متر ارتفاع و ساختمان . این روش قادر است اهداف مختلف را ارزیابی نموده و تفاوت بین دو گزینه را به ... 25 f 20-50 x60.

قیمت توری حصاری - آهن آلات ، میلگرد ، تیرآهن ، نبشی ، ناودانی .

توری پرسی. در هر نوع. هر کیلو 5400 تومان. درب کارگاه. توری مش 8 توری مش 10 . سرد و هر نوع آب و هوایی قابل استفاده است به هیچ عنوان زنگ نمیزند و خرده نمی شود ، ظاهری . زیر نشانگر ارتفاع توری و فاصله بین پایه های حصارکشی در اماکن مختلف می باشد. . طول رول : 5 الی 20 متر . یمت توری حصاری (فنس) بر مبنای متر مربع می باشد.

پرسش و پاسخ | انجمن بتن ایران

و یا باید برای هر جبهه ( سازه بتنی ) از مقاومتهای قبل و بعد همان جبهه استفاده نمود ؟ . 90/8/25 پرسش و پاسخ های جلسه سخنرانیهای ماهیانه اصفهان درباره افزودنیهای . های بتن آرمه عنوان می نمایند "آزمونه های بتنی بایستی در سن 28 روزه یا هر سن دیگری که در . بتن را اعدادی بین 180 الی 240 کیلوگرم بر سانتی متر مربع انتخاب مینمایند و در.

ضوابط طراحي واجراي روسازي بتن غلطكي

افزایش زیاد قيمت قير و به دنبال آن افزایش چندبرابري هزینه . با. غلتکهاي. ویبراتوري. معمولي. •. و. تفاوت. عمده. آن. با. بتن. غلتکي. مصرفي. در. سدسازي. : ➢. مقاومت . ميلي متر. (. ، مواد. سيماني و آب. •. پخش توسط دستگاههاي متداول روسازي آسفالتي. ) ... 45. دقيقه باشد. •. براي درجه حرارت. 25. تا. 30. زمان بين ساخت تا پخش. 45. تا. 60.

بسمه تعالی - انجمن بتن ایران

سؤال 1 هر چند مقاومت بتن در سن 28 روزه براي مقايسه با مقاومت مشخصه (رده بتن) بكار مي . تا 30 درجه و عيار سيمان 300 تا 400 كيلوگرم برمتر مكعب، اين نسبت معمولاً بين 3/1 تا . اصولاً ماده اي تحت عنوان "ضديخ" وجود ندارد و بكارگيري اسم جعلي "ضديخ" ... براي بتن با حداكثر اندازه 20 تا 25 ميلي متر نياز به يك ظرف استوانه اي، با حجم.

نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی

15. نمودار. -1. روند. تغييرات. قيمت. سنگ. پالك. صيقلي. تراورتن. سفيد. -. درجه. ي. يك . بلوك. سرفالي. آجر. تيغه. به. ابعاد. » 25. ×. 20. ×. 10. ،«. آجر. فشراري،. و. گوني . تغييرات. قيمت. مصالظ. ساختماني. منتخب. گروه. خاك،. گروه. مصالظ. سنگي. بتن .. بيش. ترين افزايش. قيمت مربوط به. » ورق سياه به ضخامت بيش از. 3. ميلي. متر.

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ آﻣﺎده ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﺷﺶ در ارﺗﻔﺎع ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ - سازمان صنایع کوچک

اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ ﻓﺮش. 262,800. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. اﻧﻮاع ﺟﺪول. 3,796,000. ﻋﺪد. ﺑﺘﻦ آﻣﺎده. 4,500. ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ .. و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ، ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪن آن در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻼت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ .. را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، ﺑﺮاي ﺑﺘﻦ ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﻫﺮ آﺑﯽ ﮐﻪ ph. (. درﺟﻪ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ. ) آن. ﺑﯿﻦ. 6 ... 15،20،25. ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي ﻗ. ﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻘﻔﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي.

پرسش‌های رایج - پرین بتن - پرین بتن آمود

عمده تفاوتهای بلوک های بتن هوادار اتوکلاو شده با بلوک های سیمانی سبک یا سبک دانه چیست؟ .. تفاوت بلوک AAC با بلوکهای اتوکلاو نشده (بتن کفی) چیست؟

پوکه صنعتی لیکا

پوکه صنعتی یا سبکدانه لیکا با کاربرد در ساختمان و کشاورزی و بتن سبک استفاده می شود. . جهت شیب بندی بام ساختمانها و به عنوان پر کننده در کف سازیها و نیز به عنوان ماده . بعد از مرحله توليد، محصولات به صورت دانه بندی مخلوط 25-0 ميلي متر وارد . جدول زیر مقایسه بین سبکدانه صنعتی لیکا با سایر سبکدانه ها را نمایش می دهد.

چسب آب بندی NSG-Z90 گالن ۲۰ لیتری | فروشگاه اینترنتی شرکت .

30 آگوست 2018 . چسب آب بندی NSG-Z90 گالن 20 لیتری NSG-Z90 مایعی شیری رنگ با . NSG-Z90 دمای 75- الی 350+ درجه سانتیگراد را تحمل نموده و سازگار با محیط . مثل استخر، نمای ساختمان، مخازن بتنی، پشت بام، سرویس های بهداشتی، تراس، پارکینگ و … . هر متر مربع آب بندی، ۶۰۰ سی سی و برای هر متر مربع رزین، ۳۰۰ سی سی.

پوکه صنعتی لیکا - کلینیک ساختمانی پارسه

پوکه صنعتی یا سبکدانه لیکا با کاربرد در ساختمان و کشاورزی و بتن سبک . شدن به گل رس، درون کوره دوار 1200 درجه حرارت دیده و به لیکا تبدیل می گردد. . و مغز آن تیره و تقریبا سیاه با ساختار سلولی و قطر این سبکدانه بین 0 تا 25 میلیمتر می باشد. . وزن مخصوص این سبکدانه بین 220 تا 320 کیلوگرم در هر متر مکعب می باشد.

تفاوت بین متر 25 بتن درجه و متر 20 عنوان در هر هزینه,

فروشگاه اینترنتی محصولات کاشی و سرامیک تبریز - کاشیران

در ۲۴ کیلومتری شهر تبریز واقع در شمال غرب ایران و در زمینی به مساحت ۲۰۰/۰۰۰ متر مربع احداث و از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز نموده است و ظرفیت اولیه این شرکت ۱/۵.

گروه صنعتی آصف - اطلاعات لازم جهت بلوک زنی

هزینه میانگین هر متر مکعب آب خانگی 2500 ریال است. که ملاک محاسبه هزینه .. هزینه آبیاری و دپو روی هم رفته بین 15-20 تومان می باشد، برای هر بلوک. 115 = z دستمزد.

مصارف عمده پرلیت - زمین کاو

در دمای700-1100 درجة سانتیگراد، پرلیت نرم شده و تا 10-20 برابر حجم اولیة خود . تهیه بتون سبک وزن، پرکنندگی، عایق حرارتی و صوتی، کشاورزی و به عنوان صافی . همچنین از پرلیت در پر کردن لایه بین دیواره خارج و داخلی مخازن حمل و نگهداری .. و از 20 لیتر پرلیت، 27 کیلوگرم گچ و 25 لیتر آب در هر متر مربع تشکیل شده است.

دیوار بلوک هبلکس -قیمت و مشخصات نمایندگی خرید و فروش بلوکه .

هبلکس عمدتاً به عنوان ديوار خارجي غير باربر ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از . هبلکس مخلوطی است از سیلیس، سیمان، آهک و پودر آلومینیوم که در حرارت ۲۰۰ درجه . حجم يك بلوك AAC به ضخامت 10 سانتي‌متر معادل 20 عدد آجر فشاري است. .. محدوده قيمتي بين 1100000 تا1250000 هزار ريال به ازاي هر متر مكعب در بازار موجود است.

قیمت مصالح ساختمانی تا 6 ماهه نخست سال افزایش ندارد + جدول - صما

19 ژوئن 2016 . قیمت هر متر مکعب ازبتن آماده با عیار 100حدود 67 هزار تومان و عیار 400آن 95 هزار تومان است . . دال‌های افقی بتنی مسلح، معمولاً دارای ضخامتی بین ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر بوده و . زیر ساختمان، به عنوان تکیه‌گاه برای دال‌های بتنی ضخیم استفاده می‌شود. . گروت سیمانی در سطل ها 3-10-20-25 کیلوگرمی و یا در كيسه های 20 و 25.

چسب آب بندی NSG-Z90 گالن ۲۰ لیتری | فروشگاه اینترنتی شرکت .

30 آگوست 2018 . چسب آب بندی NSG-Z90 گالن 20 لیتری NSG-Z90 مایعی شیری رنگ با . NSG-Z90 دمای 75- الی 350+ درجه سانتیگراد را تحمل نموده و سازگار با محیط . مثل استخر، نمای ساختمان، مخازن بتنی، پشت بام، سرویس های بهداشتی، تراس، پارکینگ و … . هر متر مربع آب بندی، ۶۰۰ سی سی و برای هر متر مربع رزین، ۳۰۰ سی سی.

صفر تا صد استخر - تاسیسات ساختمان

26 ژوئن 2016 . آب شهر با دمای 10-20 درجه سانتی گراد (بسته به شهر و یا کشور مورد استفاده) . جکوزی در دمای مطلوب بین 36 تا 42 درجه کار می کند و باید آبی تمیز داشته باشد. . شده به استخر استفاده کرد و در این صورت آن را به عنوان یک ضریب اطمینان در . به ازای هر شناگر داخل آب 25 فوت مربع ( 2.3 متر مربع) سطح در نظر گرفته شود.

رﻮ دﻮ و ﺳﺎزﻣﺎن - معاونت فنی و عمرانی

13 مارس 2017 . ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر (ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره. 42339. /ت. 33497. ﻫـ ﻣﻮرخ. 20. 4/. /. 1385 . ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ... ﺑﺘﻨ. ﭘﯽ. ﯿ. ﺶ. ﺳﺎﺧﺘﻪ،. و ﻓﺼﻞ. ﯿﺑ. ﺴﺖ. و دوم در. ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺮح. ﻫﺎ. ي. ﻋﻤﺮاﻧ. ﯾﯽ. ﻏﺎ. ﺮﯿ. ﻋﻤﺮاﻧ. ﯽ. ﺑﺮاﺑﺮ .. ﻣﺘﺮ. ،). اﻧﻌﻘﺎد. ﭘﯿﻤﺎن. ﺑﺮ. اﺳﺎس. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﺑﻬﺎي. ﺗﺠﻤﯿﻊ. ﺷﺪه. راه،. ﺑﺎﻧﺪ. ﻓﺮودﮔﺎه. و. زﯾﺮﺳﺎزي . ﺑﻨﺪي درﺟﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻃﺒﻘﻪ.

ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺘﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

رﯾﺰی ﮐﺸﻮر. آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﺳﺎزه. ﻫﺎی. ﺑﺘﻨ. ﯽ ﺣﺠﯿﻢ. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره. 344. (. ﺑﺨﺶ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان .. 25. ﺟﺪوﻝ. 2-5-. ﺳﯿﻤﺎﻥ. ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ. ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ. ﻫﺎ ... 20. 40 ﺗﺎ. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ. ﺷﻦ. 40. ﺗﺎ. 75. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ. ﺷﻦ. 75. ﺗﺎ. 150. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ. ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﺤﺪوﺩﻩ ﻫﺎی ﻓﻮﻕ .. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮐﺎﻫﻨﺪﻩ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﺘﻦ ﺭوﯾﻪ ﺳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺍﺋﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

راه های شروع بکار در پرورش شترمرغ-ITPNews

فضای 2 متر (2 یارد) در 10 متر (11 یارد) برای 20 جوجه کافی است، لیکن جوجه ها سرعت .. به طور کلی، با پیشرفت صنعت شترمرغ، کارها تخصصی تر شده و هر مزرعه دار تمایل . هزینه غذا به خودی خود مهم نیست بلکه تفاوت موجود در درآمد پرنده های پروار شده و .. به عنوان مثال پوست ها باید در درجه حرارت 4 تا 10 درجه سانتی گراد نگهداری شده و.

شیشه | قیمت شیشه | فروش شیشه | کارگشا

کارگشا به عنوان سامانه جامع صنعت ساختمان و با هدف ارائه خدمات مهندسی آنلاین فعالیت می نماید. خدمات شرکت آینده . شیشه 4 میل فلوت رنگی درجه 1 . واحد: متر مربع.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎء ﭘﺎﻳﻪ رﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎل 1396 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎر، ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ آب و ﮔﺎز، ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ، 20 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ. ... ﺗﺨﺮﻳﺐ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻴﻦ دو ﺧﻂ ﺑﺮش (ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 1/5 ﻣﺘﺮ) ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻳﺎ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺑﻪ ... ﭼﺎل زﻧﻲ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 86 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺎك ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮل و زاوﻳﻪ ﺗﺎ 20 درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻓﻖ. .. 25. 0.00%. 393. 092804. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺼﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزه ﻓﻀﺎ ﻛﺎر دو ﻻﻳﻪ داراي ﻓﺮم ﻫﺎي آزاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ.

Pre:طراحی از عناصر دستگاه vb کتاب بهنداری
Next:کار مهندس معدن در شرکت سیمان عربستان عربستان سعودی

بیشتر محصولات


Top